TƯ VẤN & LẮP ĐẶT

12/26/2018 8:10:43 PM
Đang cập nhật.......
12/26/2018 5:06:26 PM
Căn cứ các qui định về an toàn lao động, PCCN, môi trường... Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex - PECO lập phương án thi công, phương án an toàn lao động, PCCN và vệ sinh môi trường trong công tác lập barem bể chứa xăng dầu:Mục đích yêu cầu:Mục đích: Đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán dung tích nhiên liệu còn lại trong bể dự....
12/26/2018 8:05:31 PM
Đang cập nhật.......