Chứng chỉ và thành tích

Trải qua 45 năm hoạt động, Công ty đã và đang có những phát triển đáng kể. Công ty đã hai lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba lần thứ hai

Huy chương vàng EXPO2005

CÁC CHỨNG CHỈ:

  • Tiêu chuẩn chất lượng:

Cột đo nhiên liệu sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Tatsuno Corporation. Tatsuno là một trong những hãng sản sản xuất cột đo nhiên liệu hàng đầu thế giới được Tổng cục đo lường chất lượng phê duyệt cho lưu hành sử dụn

Giấy chứng nhận chất lượng cột bơm VNT1 – Sản phẩm hợp tác giữa PECO và Hãng TASUNO Nhật Bản
  • Đăng ký mẫu cột đo nhiên liệu:
    ​​Các quyết định phê duyệt mẫu cột đo nhiên liệu:
  • Kiểm định phương tiện do: Kiểm định xuất xưởng, kiểm định đột xuất theo ủy quyền của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt nam.