Phương án thi công v/v Dựng barem bể chứa xăng dầu tại CHXD

Căn cứ các qui định về an toàn lao động, PCCN, môi trường… Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex – PECO lập phương án thi công, phương án an toàn lao động, PCCN và vệ sinh môi trường trong công tác lập barem bể chứa xăng dầu: I. Mục đích yêu cầu … Đọc tiếp

Ứng dụng giải pháp chiếu sáng hiện đại tại cửa hàng xăng dầu, kho, đường bãi

Giải pháp chiếu sáng tại cửa hàng xăng dầu (CHXD) là rất quan trọng, Nếu CHXD được đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng tốt sẽ giúp tăng độ tin cậy đối với khách hàng; hạn chế nhầm lẫn trong bán hàng và thanh toán. Hệ thống chiếu sáng giúp CHXD trông khang trang, … Đọc tiếp

Xây dựng Barem bể

Xây dựng Ba rem các loại bể ( bể Trụ đứng, bể Trụ nằm ngang ), phục vụ cho công tác quản lý đo đếm, kiểm tra nhiên liệu tồn chứa trong bể. Đảm bảo chính xác, trung thực và kịp thời. Một số hình ảnh tại công trình kho Bắc Tây Nguyên ( Pleiku … Đọc tiếp