Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/6/2023, Đảng bộ bộ phận Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đinh Viết Hoàng – UV Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex cùng toàn thể các Đảng viên của Công ty.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Sỹ Tuấn Anh – UV BCH Đảng bộ Công ty, báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Sỹ Tuấn Anh thông qua Kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2023

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Cảnh – UV BCH, Bí Thư Đảng bộ Công ty thông qua báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung nửa nhiệm kỳ qua Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác quán triệt, phổ biến triển khai thực hiện các chủ trương Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Chính phủ. Cụ thể hoá thành các chương trình nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, triển khai kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW theo đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Văn Cảnh – UVBCH, Bí thư Đảng bộ Công ty thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Các Chi bộ đã tham luận và có ý kiến về Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025.

Các chi bộ tham luận

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đinh Viết Hoàng – UV Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex phát biểu và chỉ đạo. Đồng chí đánh giá cao vai trò của Đảng bộ Công ty trong việc triển khai công tác Sơ kết giữa nhiệm kỳ đúng với kế hoạch của Đảng uỷ Tổng công ty đề ra, với nửa nhiệm kỳ vừa qua công tác xây dựng Đảng là hết sức quan trọng để có được thành tích như vậy Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng chí đánh giá cao công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, việc triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị đều đạt kết quả tốt, là một trong những đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh tốt trong Tổng công ty.

Đồng chí cũng nhấn mạnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại rất khó khăn tỷ lệ vay Ngân hàng tại các doanh nghiệp cao để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đề nghị Đảng uỷ Công ty chỉ đạo thực hiện Đảng lãnh đạo về mặt chuyên môn như: Tuyên truyền đến từng Đảng viên trong việc thực hiện các Chỉ thị và Nghi quyết của Đảng; Đổi mới học tập nâng cao trình độ về mặt chuyên môn cũng như tư tưởng và đạo đức của Đảng; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng chống tham những, lãng phí; Công tác xây dựng phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh và Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng chí đề nghị Đảng uỷ Công ty chỉ đạo và truyền tải đến từng Đảng viên thực hiện tốt các Chủ trương và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra.

Đồng chí: Đinh Viết Hoàng – UVBTV, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty PGCC Chỉ đạo Hội nghị

Kết luận buổi Hôi nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí Hoàng Văn Cảnh – Bí thư Đảng uỷ Công ty cảm ơn Đảng uỷ Tổng công ty đã quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sát sao để Công ty hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại Đảng uỷ Công ty kêu gọi toàn thể Cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo, đồng thuận, quyết tâm thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cũng mong muốn Đảng uỷ cấp trên tạo điều kiện và có giải pháp tháo ngỡ những khó khăn vướng mắc cho Công ty trong thời gian vừa tới để Công ty hoàn thành kế hoạch đề ra.