PECO – “Vượt qua Đại dịch, vững bước tương lai”

Ngày 12/4/20122 tại Hội trường tầng 7, văn phòng Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO – Mã cổ phiếu PEQ) đã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Tới dự Đại hội có 43 cổ đông đại diện sở hữu 3.737.712 cổ phần, chiếm 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO; Đại biểu đại diện cho cổ đông lớn là Tổng công ty Xây lắp & Thương mại Petrolimex (PGCC) có: Ông Ngô Minh Tú – ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc TCTY; Ông Trương Hùng Sơn – Phó tổng giám đốc, đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Năm 2021 được đánh giá là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên khắp thế giới anh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội; làm đình trện quá trình sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Công ty cũng phải chịu tác động tiêu cực từ đại dịch ngay từ những tháng đầu năm. Các mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty gồm kinh doanh cột bơm, VTTTB, kinh doanh xăng dầu dầu mỡ nhờn, kinh doanh dịch vụ và cho thuê tài sản đều gặp khó khan. Tuy nhiên, với sự nỗ lực đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

  • Sản lượng cột bơm xuất bán năm 2021 tăng trưởng 10%
  • Việc làm và thu nhập của người lao động được bảo đảm và ổn định
  • Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 101% và tăng trưởng 7% so với thực hiện năm 2020.
  • Chia cổ tức 2021 với mức 20%
Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội

Tác động của dịch bệnh tới kinh tế toàn cầu cũng như trong nước đã làm ngưng trệ các hoạt động thương mại, xuất-nhập khẩu, sản xuất, giao thông vận tải đình đốn; giá các nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện điện tử tăng cao, nguồn cung khan hiếm; Việc đầu tư thiết bị, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp kinh xăng dầu hạn chế, giảm nhiều. Tuy nhiên, điểm sáng của Công ty là Công ty có đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ, tâm huyết với nghề, tinh thần công hiến cao cho sự nghiệp phát triển của Công ty; Công ty họat động có uy tín đối với khách hàng, duy trì và phát triển được nhiều đối tác, khách hàng truyền thống hợp tác lâu dài; tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh và có dòng tiền hoạt động tốt.

Toàn cảnh trụ sở văn phòng PECO được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tháng 12/2021

Đại hội cổ đông được tổ chức tại tòa nhà văn phòng Công ty khang trang, hiện đại, được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2021 đánh dấu một bước phát triển bền vững của Công ty. Các đại biểu đại diện cho TCTY PGCC và cổ đông dự họp chia sẻ việc hỗ trợ, đồng hành cùng tập thể người lao động vì mục tiêu phát triển Công ty một cách bền vững.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 là tiền đề để Công ty xây dựng ngưỡng phát triển mới. Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong điều kiện hiện nay là đúng hướng, sát với thị trường tạo điều kiện cho việc bán lẻ xăng dầu có hiệu quả đồng thời khai thác một cách có hiểu quả cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

Cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo theo chương trình nghị sự

Trong không khí phấn khởi của sự chuyến biến trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty, Đại hội thống nhất trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty sẽ đặt ra dấu mốc mới cho phát triển hài hòa cả về cơ sở vật chất và tang trưởng trong kế hoạch năm 2022; Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tiếp tục phát triển Công ty, khẳng định là một thành viên mạnh và hoạt động hiệu quả trong hệ thống Petrolimex.

Một số hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: