Đề can Logo Petrolimex

Trạng thái: Sẵn hàng
Tình trạng: Mới

Mô tả

Đề can Logo Petrolimex

Thông tin sơ lược: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 1527/XD-HĐQT ngày 01/09/2010 về việc nhất thể hóa dấu hiệu nhận diện Petrolimex theo quy chuẩn mới của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam), PECO đã nghiên cứu, sản xuất thành công đề can Logo Petrolimex theo quy chuẩn mới . Đề can Logo Petrolimex được sản xuất bằng công nghệ và vật liệu của hãng 100% vốn của Nhật Bản tại Việt Nam, bảo đảm độ bền màu đạt tối thiểu 3 năm trong điều kiện sử dụng ngoài trời và/ hoặc có chiếu sáng trong.Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex là đầu mối cung cấp các loại Đề can Logo Petrolimex theo Nhận diện thương hiệu (NDTH)