Đoàn Thanh niên PECO tổ chức trồng cây xanh tại CHXD Vĩnh Ngọc

Trên cơ sở hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại công văn số 687/PLX –CNAT; Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/06) và ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học (22/05) với hai chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” và “Chúng ta là môt phần của giải pháp – Vì thiên nhiên” nhằm nâng cao nhận thức của con người về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Ngày 23/06/2021 Đoàn Thanh niên PECO đã tiến hành trồng cây xanh tại cửa hàng xăng dầu (CHXD) Vĩnh Ngọc.

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; để thực hiện việc bổ sung cây xanh trong khuôn viên CHXD, BCH Đoàn tuân thủ các phương án phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y Tế và chính quyền địa phương: Thực hiện triệt để quy định 5K và không tập trung đông người tại một vị trí.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Phạm Chiến Thắng cùng các đoàn viên phát động buổi trồng cây

Tham gia buổi trồng cây tại CHXD Vĩnh Ngọc còn có tham gia của lãnh đạo Công ty. Đây là một hành động thiết thực, hiệu quả được Đoàn Thanh niên thực hiện nhằm nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường. Thông điệp “Sống hài hòa với Thiên nhiên – Bảo tồn đa dạng sinh học” được BCH Đoàn lan tỏa đến các đoàn thanh niên nói riêng và toàn Công ty nói chung để hướng đến một môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”.